Blog

Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

14

Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là biểu mẫu được lập ra để đề nghị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu. 

Đây là mẫu tờ trình mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Nội dung trong mẫu cần trình bày đầy đủ các thông tin như: căn cứ pháp lý, quá trình thương thảo hợp đồng và kiến nghị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
[TÊN BÊN MỜI THẦU]
——-

Bạn đang xem: Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./…..

……ngày …tháng…năm…..

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu….

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

1. Căn cứ pháp lý

Bên mời thầu nêu các căn cứ pháp lý như sau:

– Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng;

 Biên bản thương thảo hợp đồng.

2. Quá trình thương thảo hợp đồng

a) Bên mời thầu mô tả quá trình thương thảo, tóm tắt các nội dung thương thảo hợp đồng:

– Ngày tháng tiến hành thương thảo;

– Các vn đề trong quá trình thương thảo.

b) Lưu ý đối với Chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

3. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT và thương thảo với nhà thầu……………..[ghi tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu], ………….. [ghi tên Bên mời thầu] kiến nghị……….. [ghi tên Chủ đầu tư] phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu……………. [ghi tên gói thầu theo KHLCNT] với các nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu;

– Giá đề nghị trúng thầu;

– Loại hợp đồng;

– Thời gian thực hiện hợp đồng;

– Danh sách nhà thầu phụ (nếu có);

– Các thông tin khác;

– Tài liệu gửi kèm theo: báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, biên bản thương thảo hợp đồng, tờ trình, quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổ chức thẩm định (để thẩm định);
– Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
BÊN MỜI THẦU
(ký tên, đóng dấu (nếu có))

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Doki

https://doki.vn
Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm