1. Khái niệm:

Đại tràng gồm có: Đại tràng lên, đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng xích ma và trực tràng.

2. Chức năng sinh lý của đại tràng

Đại tràng (ruột già) có nhiệm vụ tiếp nhận cặn bã của quá trình tiêu hóa thức ăn từ ruột non rồi tống chúng ra ngoài. Trước khi tống ra ngoài đại tràng hấp thụ một phần nước từ các chất cặn bã đó. Nếu chức năng hấp thụ phần nước này kém (do đại tràng hư hàn, tăng co bóp) sẽ xuất hiện sôi bụng, đau bụng, phân nát, lỏng, tiêu chảy. Nếu hấp thụ nước nhiều (do thực nhiệt, nhu động kém) sẽ dẫn đến phân cứng, táo bón.

2.1. Co bóp của đại tràng:

          −          Co bóp đoạn: Diễn ra chậm chạp, không đều giúp cho phân lưu lại đại tràng để tiếp tục tiêu hóa và hấp thu nước.

          −          Co bóp kiểu nhu động: xảy ra sau ăn 2 giờ, cường độ phụ thuộc vào chất ăn và loại thức ăn. Phụ thuộc vào ngày hay đêm, ban đêm gần như đại tràng không nhu động. Mỗi ngày có 2-3 lần nhu động nhanh và nhiều để tống phân xuống bóng trực tràng. 

2.2. Hấp thu:

          −          Hấp thu nước: Mỗi ngày trung bình 1,5l.

          −          Hấp thu Na: 50-200mEq/ngày.

          −          Hấp thu CL: 965mEq/ngày.

          −          Hấp thu K: 10mEq/ngày.

          −          Muối mật đóng vai trò quan trọng trong hấp thu nước và điện giải.

2.3. Bài tiết:

Bài tiết bicarbonat và kali.

2.4. Tiêu hóa ở đại tràng:

Các thức ăn chưa tiêu hóa hết ở ruột non sẽ được tiêu hóa nốt ở đại tràng nhờ hệ vi khuẩn sống ở đại tràng.