1. Giải phẫu và sinh lý

Dạ dày là một tạng hình chữ C, là một phần của ống tiêu hóa và nằm ở vùng hạ sườn trái.

Thức ăn từ miệng qua thực quản xuống dạ dày, tại đây chúng được giữ lại và trộn đều với dịch vị để tiêu hóa thức ăn. Sau đó hỗn hợp này được đưa qua môn vị (cơ thắt môn vị), nơi kiểm soát lượng thức ăn từ dạ dày vào tá tràng (là đoạn đầu của ruột non).

Dịch vị được tiết ra bởi các tuyến ở thành dạ dày. Sau 3 – 4 giờ, thức ăn trong dạ dày biến thành một chất lỏng nhờ dịch vị này và sẵn sàng được đưa vào ruột non để tiêu hóa tiếp.

2. Dạ dày được chia làm 3 phần

Tâm vị: Tiếp nối với thực quản

Thân vị: Phần lớn nhất của dạ dày, có 2 bờ cong (bờ cong lớn, bờ cong bé), bờ cong bé ở phía trong và bờ cong lớn ở phía ngoài.

Môn vị: Phần cuối của dạ dày, phân biệt với thân vị bằng các tuyến khác nhau.
3. Thành dạ dày gồm 4 lớp

Lớp niêm mạc: Nằm ở trong cùng, chứa các tuyến sản xuất dịch vị.

Lớp dưới niêm mạc: Mỏng, nằm dưới tầng niêm mạc.

Lớp cơ: Có 2 lớp, lớp trong là cơ vòng, lớp ngoài là cơ dọc.

Lớp thanh mạc: Nằm ở ngoài cùng, bao bọc toàn bộ dạ dày.

Dạ dày có thể di động và thay đổi hình dạng khi chứa đầy thức ăn hay khi nằm xuống.