Sơ đồ chuẩn đoán bệnh khi bệnh nhân bị shock (sốc) 
 

http://10.60.7.210:1062/FileLienKet/image/schock1.jpg

 

Bảng tóm tắt:

SHOCK

Triệu chứng

Nhịp tim

Huyết áp

Da nổi bông(đầu gối)

Chi

Suy tim(lâm sàng)

Bài Niệu

Shock nóng

Tăng

Bình thường, tăng nhẹ, kẹp

Không

Ấm

(-)

Bình thường

Shock lạnh

Tăng nhanh

Xuống hay kẹp

Lạnh

(+,-)

<5.5-1 ml/kg/h