Tăng gánh thất là tình trạng ứ máu nhiều ở tâm thất làm cho nó phải tăng gánh nặng và đẩy máu đi và như vậy sẽ làm cho thành của nó cũng dày và giãn ra. Và cũng để nhấn mạnh hậu quả này người ta dùng thuật ngữ Ventricular hypertrophy với nghĩa tương đương (Khi dịch ra tiếng Việt, có tài liệu dịch là Phì đại thất, có tài liệu dịch là Dày thất.). Tăng gánh thất là hậu quả của 1 số bệnh tim mạch.

Tăng gánh tâm thu và tăng gánh tâm trương. Trong tăng gánh thất (cũng còn gọi là Phì đại thất hoặc Dày thất) thường chia ra làm hai loại:

-        Một là: Tăng gánh tâm thu là sự tăng gánh nặng cho thất do một cản trở nào đó của đường bóp tống máu đi trong thời kì tâm thu ví dụ trong tăng huyết áp, hẹp van động mạch chủ...(đối với tăng gánh tâm thu thất trái) hay trong hẹp van động mạch phổi, tăng áp động mạch phổi do tâm phế mạn...(đối với tăng gánh tâm thu thất phải). Trong tăng gánh tâm thu thất trái cũng như thất phải, cơ tim thường dày lên theo kiểu đồng tâm và đưa đến những biến đổi mạnh mẽ trong quá trình tái cực (biến đổi ST-T).

-        Hai là: Tăng gánh tâm trương là sự tăng gánh nặng cho thất do lưu lượng máu về thất quá nhiều trong thời kì tâm trương ví dụ trong hở van động mạch chủ, hở van hai lá (đối với tăng gánh tâm trương thất trái) hay trong hở van động mạch phổi, hở van ba lá (đối với tăng gánh tâm trương thất phải). Trong tăng gánh tâm trương thất thường làm cơ tim giãn ra là chính đưa đến những biến đổi tái cực nhẹ nhàng hơn.

1. Tăng gánh thất trái thường gặp trong

-        Tăng huyết áp.

-        Hở hay hẹp động mạch chủ.

-        Hẹp eo động mạch chủ.

-        Hở hai lá

-        Còn ống động mạch

-        Phồng động tĩnh mạch

-        Thiểu năng vành…

2. Tăng gánh thất phải

Thường gặp trong hẹp hai lá, tâm phế mạn và nhiều bệnh tim bẩm sinh có tím (Fallot, đảo gốc động mạch,  thân động mạch  chung)  và không tím (hẹp động  mạch phổi, thông liên nhĩ, thông liên thất, ống động mạch đã có tăng áp phổi)

3. Tăng gánh hai thất

Thường gặp trong các bệnh có hai tổn thương đồng thời tác động lên hai thất, thí dụ: bệnh hai lá – động mạch chủ, tâm phế mạn kèm tăng huyết áp.