1. Hệ số nhai được tính như sau:

       Răng cửa giữa hệ số: 2 (Răng cửa giữa dưới ngược lại)

       Với răng cửa trên và có hệ số nhai = 1

       Răng cửa bên hệ số: 1 (Dưới có hệ số 2)

       Răng nanh hệ số: 4

       Răng tiềm hàm thứ 1 (cối nhỏ):3

       Răng tiền hàm thứ 2 3

       Răng hàm thứ 1 5

       Răng hàm thứ 2 5

       Răng khôn 2

       Tổng cộng: 25

       Các chỉ số trên chỉ là ¼ hàm, toàn bộ sức nhai là 25 x 4 là 100

 

2. Cách tính sức nhai:

       Cách tính sức nhai cho một bệnh nhân là xem bệnh nhân đó mất bao nhiêu răng. Nếu mất một răng dưới, thì xem như răng trên không còn sức nhai nữa, vì hai răng chạm với nhau mới ăn được, mất một răng thì răng đối diện coi như vô dụng, như vậy hệ số nhai coi như mất gấp đôi

       Ví dụ : Bệnh nhân mất răng 36 là răng cối dưới bên trái có hệ số nhai là 5, sức nhai của bệnh nhân không phải chỉ mất 5% mà phải tính là mất 10%.

       Nếu bệnh nhân mất thêm một răng 17 là răng hàm thứ 2 hàm trên bên phải, thì coi như răng đối diện là răng 47 cũng mất sức nhai 5% X 2 là 10%.

       Như vậy bệnh nhân mất 2 răng hàm sẽ được tính là mất sức nhai 20%, và sức nhai còn lại là 80%.

       Chú ý: Vì răng cửa dưới ngược với răng cửa trên nghĩa là răng cửa giữa dưới nhỏ hơn răng cửa bên cạnh nên hệ số nhai cũng đảo ngược, răng cửa bên dưới có hệ số nhai lớn hơn răng cửa giữa dưới.

       Trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu một thanh niên bị mất 2 răng hàm sẽ bị xếp sức khỏe vào loại B.

 

3. Xếp hạng răng:

       Răng được xếp hạng 1 hay A là răng có đầy đủ sức nhai 100%.

       Răng xếp hạng 2 hay B là răng mất sức nhai 10 - 20% (Mất từ 1 đến 2 răng hàm, vì một răng mất sẽ bị trừ hệ số nhai là 5% X 2= 10%.

       Răng loại C hay loại 3 là mất từ 20% - 30% hệ số nhai.

       Tùy theo nhu cầu của từng năm, tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ chọn hay loại ra nếu mất sức nhai trên 20%. Trong hạng 1 hay 2 đều có A- hay B- rồi mới đến hạng 3 là C.