I. Triệu chứng

 

            Bắt đầu cảm thấy trong mắt như vướng vật gì, về sau chứng trạng tăng dần, tròng trắng xung huyết, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, 2 mắt đau như phỏng. Nhẹ thì 1 – 2 ngày có thể khỏi.

 

II. Nguyên nhân

 

            + Do phóng xạ tia tử ngoại.

            + Hơi nóng và ánh sáng khi hàn xì.

            Tia tử ngoại dễ bị tròng trắng và tròng đen hấp thu, mắt bị tổn thương rồi qua 1 giai đoạn tiềm phục. Sau đó lại đột nhiên phát bệnh. Thời gian tiềm phục dài ngắn tùy lượng chiếu xạ nhiều hoặc ít. Thường sau khi nhiễm chiếu xạ khoảng 6 – 10 giờthì sẽ gây nên chứng trạng trên.

 

III. Điều trị

 

            Sơ phong, tán nhiệt.

            Dùng bài:- Xuyên Khung Trà Điều Tán (140) hoặcSài Hồ Tán (83).

            Nếu nặng, dùng: Khu Phong Tán Nhiệt Ẩm Tử (44) hoặc Cam Lộ Ẩm (11) thêm Cúc hoa, Thuyền thối, Xích thược, Thạch quyết minh.

            + Thuốc nhỏ: Hồng liên 8g, Sữa người đẻ con so 100ml, trộn chung cho đều, dùng để nhỏ vào mắt, ngày 2 – 3 lần.

            + Trịng trắng trứng gà, nhỏ vào mắt, cứ 2 giờ nhỏ một lần cho đến khi khỏi.

CHÂM CỨU

            + Sơ phong tán nhiệt. Châm huyệt chính: Hợp cốc, Phong trì, Thái dương. Phối hợp với Quang minh, Tinh minh, Tồn trúc, Tứ bạch. Kích thích mạnh vừa, lưu kim 30 phút, thỉnh thoảng vê kim (Châm Cứu Học Thượng Hải).

            + Châm Hợp cốc, Thái dương, hợp với Tứ Bạch. Kích thích vừa (Thường Dụng Trung Y Liệu Pháp Thủ Sách).

            + Tả nhiệt, chỉ thống. Châm Phong trì, Tứ bạch, Hợp cốc, Thái dương (châm nặn ra 1- 3 giọt máu), Tinh minh. Bệnh nhân thường cảm thấy nhẹ sau một lần châm, ngày hơm sau là khỏi. Nếu chưa khỏi, dùng các huyệt trên, châm bình bổ bình tả, lưu kim 10 – 15 phút.

            (Bệnh phát ở tròng đen mắt, thuộc về Can, lấy huyệt ở kinh có quan hệ biểu lý là Phong trì tả nhiệt ứ ở Đởm; Tà nhiệt ngưng trệ ở mi mắt, dùng huyệt Dương bạch để tả nhiệt ở Vị; Tà xâm nhập vào trịng trắng, thuộc Phế, chọn huyệt ở kinh biểu lý là Hợp cốc để tả nhiệt ứ ở đại trường; Tinh minh là huyệt cục bộ để tả nhiệt, giảm đau, làm cho sáng mắt. Các huyệt phối hợp làm cho nhiệt độc giảm nhẹ, thốt ra ngồi, bệnh sẽ khỏi) [Trung Y Cương Mục]

NHÓ CHÂM:

            Châm huyệt Mắt, Mắt 1, Mắt 2, Can, Nhó tiêm (châm ra máu). Dùng phép tả, kích thích mạnh, lưu kim 1 – 2 giờ