1 Khái niệm

Rung giật nhãn cầu là rối loạn chuyển động của nhãn cầu do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có các nguyên nhân tại mắt và từ hệ thống thần kinh. 

 

2 Nguyên nhân

Rung giật nhãn cầu có nhiều nguyên nhân. Các bất thường gây mất tương ứng hình ảnh võng mạc, các bất thường của hệ thống mắt-tiền đình, các bất thường thần kinh phối vận giữa hai mắt cũng có thể dẫn tới biều hiện này.

 

 

3 Điều trị

 

Có loại điều trị được nhưng rất ít, phần lớn là không điều trị được vì vị trí tổn thương rất khó thể can thiệp được và cơ chế bệnh của rung giật rất phức tạp

 

Việc điều trị bệnh rung giật nhãn cầu trước hết cần điều trị các bệnh là nguyên nhân của rung giật.

 

Cần khám thêm tại bệnh viện để có cơ sở và hướng dẫn cụ thể trong điều trị trường hợp của mình.