1 Khái niệm

Các u tuyến bã là các u đặc biệt phát sinh trong các u nang bì như buồng trứng giống với các thể khác nhau của u tuyến bã của da (ung thư biểu mô tế bào đáy có biệt hóa tuyến bã, ung thư biểu mô tuyến bã).

 

 

2  Nguyên nhân

Dấu hiệu của các tổn thương này là sự có mặt của một số lượng lớn các tế bào tuyến bã thuần thục, dạng bọt hoặc có nhiều bọt nhuộm dương tính với oil red O trong các u phát sinh trong một u nang bì.