Làm theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, nhưng dưới đây là một số lời khuyên chung:

 

           - Vẩy nhiệt kế để vạch chỉ dưới 37oC.

           - Đặt nhiệt kế miệng vào dưới lưỡi trẻ trong 3 phút. Ðối với nhiệt kế kẹp nách, đợi 5 phút.

           - Khi sử dụng nhiệt kế hậu môn, bôi dầu trơn sau đó từ từ đưa bầu nhiệt kế vào sâu 1-1,5cm trong hậu môn. Ðọc nhiệt độ sau 3 phút.

           - Nói với bác sĩ là bạn đo nhiệt độ bằng nhiệt kế ngậm miệng, kẹp nách hay nhiệt kế hậu môn. Nhiệt kế đo ở nách có độ chính xác thấp nhất.

           Trong những năm gần đây, đã có nhiệt kế tai cho trẻ trên 6 tháng tuổi. Đã nảy sinh mối lo ngại về độ chính xác của những kiểu dáng ban đầ  u, nhưng nhiệt kế tai được bán tại các nhà thuốc hiện nay đã được cải tiến.

           Sẽ rất khả quan nếu sử dụng một kiểu dáng tốt tại nhà, nhưng cần tuân thủ cẩn thận hướng dẫn của nhà sản xuất. Vị trí đặt hoặc tai bị nút có thể ảnh hưởng tới độ chính xác.