1 Những bệnh lý nào cần nong hậu môn?

-Bệnh nhi sau mổ tạo hình hậu môn.

-Bệnh nhi sau mổ bệnh Hirschprung.

-Bệnh nhi hẹp hậu môn

 

2 Nong hậu môn:

Thời điểm nong hậu môn

Sau phẫu thuật 7-14 ngày.

Cỡ nong?

Tuổi

Kích thước

1-3 tháng

Số 12

4-8 tháng

Số 13

9-12 tháng

Số 14

1-3 tuổi

Số 15

4-12 tuổi

Số 16

Trên 12 tuổi

Số 17

 

Tần suất nong?

Thời gian

Số lần nong

Tháng đầu

1 ngày nong 1 lần

Tháng thứ 2

3 ngày nong 1 lần

Tháng thứ 3

1 tuần nong 2 lần

Tháng thứ 4

1 tuần nong 1 lần

Tiếp theo

1 tháng nong 1 lần

Độ sâu khi nong?

Khoảng 4-5 cm

Nong bao lâu?

6-12 tháng

3 Săn sóc sau nong hậu môn.

- Sau khi nong nên nhét một gạc trong ống hậu môn 1 giờ để tránh biến chứng tụ máu dưới niêm mạc. Bệnh nhân ăn và dùng thuống nhận trường nhẹ và ngâm hậu môn.

- Hàng ngày nên nong nhẹ liên tiếp trong 2 tuần lễ.

4 Biến chứng.

- Biến chứng ít gặp hơn khi mổ cắt trĩ.

- Biến chứng nặng nhất là đi cầu không kiểm soát. Tỷ lệ này trong tháng đầu có thể lên đến 40% các bệnh nhân được nong theo kỹ thuật của Lord. Theo thời gian về sau biến chứng tự khỏi.

- Nhiều nghiên cứu cho thấy kỹ thuạt Lord cho kết quả tương tự như phẫu thuật cắt búi trĩ bị sa ra ngoài. Tuy nhiên phương pháp này không được phổ biến rộng.