Blog

Phiếu công tác chính thức ngoài nước

5

Phiếu công tác chính thức ngoài nước

Phiếu công tác chính thức ngoài nước mới nhất hiện nay được thực hiện theo Mẫu 3A-SHĐ quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Đảng viên ra nước ngoài trong thời hạn 60 ngày làm việc phải nộp Phiếu công tác chính thức ngoài nước cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để được tiếp nhận sinh hoạt đảng. Khi về nước phải có bản kiểm điểm thời gian ở ngoài nước và xác nhận của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Vậy sau đây là mẫu Phiếu công tác chính thức ngoài nước, mời các bạn cùng tải tại đây.

Phiếu công tác chính thức ngoài nước

ĐẢNG BỘ TỈNH ……..

Bạn đang xem: Phiếu công tác chính thức ngoài nước

HUYỆN ỦY ……….

——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số …/PCTNN

PHIẾU CÔNG TÁC CHÍNH THỨC
NGOÀI NƯỚC

Số TĐV ……..
Số LL: ……….

Kính gửi: Đảng ủy (chi ủy) tại19 …………………………………………….

Giới thiệu đồng chí …………………………………. sinh ngày … tháng … năm ………

Vào Đảng ngày …… tháng …… năm ……… Chính thức ngày …… tháng …… năm …………

Số thẻ đảng viên: ……………………………………. Đã đóng đảng phí hết tháng … năm ……..

1) Phần thông tin trong nước:

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………

Nơi công tác trong nước (tên, địa chỉ, số điện thoại): …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở trong nước (địa chỉ, số điện thoại): ………………………………………………………..

Hộp thư điện tử (Email): …………………………………………………………………………

Là đảng viên của chi bộ: ………………………………………………………………………..

Thuộc đảng bộ (địa chỉ, điện .thoại): ……………………………………………………………

2) Phần thông tin ngoài nước:

Đi đến nước: ………………………. thời gian từ …………………. đến …………………….…

Mục đích ra ngoài nước (công tác, học tập, lao động): ………………………………………….

Địa chỉ nơi làm việc (tên cơ quan, trường học…): ………………………………….…………..

Địa chỉ nơi sinh sống: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

…….. Ngày … tháng … năm ……

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Doki

https://doki.vn
Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm