Blog

Mẫu Phiếu thu

10

Mẫu Phiếu thu

Phiếu thu là một trong những chứng từ quan trọng đối với doanh nghiệp được dùng để xác định khoản tiền mặt thực tế được nhập vào quỹ, là căn cứ để xác nhận cho việc thanh toán hay chưa. Và là cơ sở để kế toán và thủ quỹ làm sổ sách thu chi, ghi lại việc thu chi cho Doanh nghiệp.

Các mẫu phiếu thu sẽ được doạn nghiệp đóng thành quyển, đánh số từng phiếu thu dùng cho 1 năm. Số phiếu thu sẽ được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán năm đó. Vậy sau đây là 4 mẫu phiếu thu và hướng dẫn viết chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Phiếu thu là gì?

Phiếu thu là mẫu hóa đơn, chứng từ thu tiền mặt được lập để thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành tương ứng với khoản tiền đó. Mẫu phiếu thu là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho.

Bạn đang xem: Mẫu Phiếu thu

Nội dung cần có trong mẫu phiếu thu chuẩn

 • Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị lập phiếu thu
 • Số quyển và số của từng phiếu thu
 • Tên biểu mẫu
 • Thông tin người nộp tiền gồm họ tên, địa chỉ; cần ghi chính xác để tiện liên lạc khi có phát sinh
 • Lý do nộp tiền
 • Số tiền và đơn vị tiền, ghi chính xác bằng số và bằng chữ
 • Chứng từ gốc liên quan kèm theo
 • Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của những bên liên quan

Mẫu phiếu thu theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:……
Số:……………
Nợ:…………
Có:…………

Họ và tên người nộp tiền:………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………….

Số tiền: ………… (Viết bằng chữ):………………

Kèm theo: …………… Chứng từ gốc: ………..

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, , đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12./2014 của BTC)

PHIẾU THU
Ngày …….tháng …….năm ……

Quyển số: …………….
Số: ………………………
Nợ: ……………………..
Có: ………………………

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Lý do nộp:……………………………………………………………………….

Số tiền: (Viết bằng chữ):

…………………………………………………………………………………

Kèm theo: …………… Chứng từ gốc……………………………….

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):…………………………………..

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Phiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………….

Nội dung:………………………………………………………………….

Số tiền:………………………………………………….. (loại tiền)

(viết bằng chữ):………………………………………………………..

Kèm theo:……………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền:…………………………………………………..

– Bằng số:………………………………………………………………..

– Bằng chữ:…………………………………………………………………..


NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………

Phiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………

Địa chỉ:……………………………………..…………………………….

Lý do nộp:…………………………………………………………………..

Số tiền:………………………….(Viết bằng chữ):…………………….

Kèm theo:…………………………..Chứng từ gốc:

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………….

Cách viết phiếu thu

Phiếu thu là biểu mẫu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung trên phiếu rồi ký vào phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng, giám đốc ký và đóng dấu, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán.

Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.

 • Dòng “Họ và tên người nộp tiền”: Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
 • Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
 • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
 • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
 • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Doki

https://doki.vn
Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm