Blog

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học (4 Mẫu)

18

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học (4 Mẫu)

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản cơ sở vật chất lớp học. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được dùng vào các dịp đầu và cuối năm học.

Nội dung trong mẫu biên bản bàn giao cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Vậy dưới đây là 4 mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học, mời các bạn cùng tải tại đây.

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT……..
TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học (4 Mẫu)

….., ngày …. tháng … năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO CSVC LỚP HỌC

Hôm nay, vào lúc: giờ…….phút, ngày …….tháng………..năm………

Chúng tôi gồm: …………………………….. Trưởng ban LĐ

………………………………GVCN lớp:………

………………………………Lớp phó lao động lớp:…….

Tiến hành giao nhận tài sản như sau:

CSVC trong phòng gồm:

1. Bàn ghế học sinh: ………. bàn mới:………… bàn cũ:………… Hư:………….. bộ

2. bàn ghế giáo viên:……………………………………..Hư……………………………..

3. Bảng đen:…………………………………………….Hư………………………

4. Bóng điện:……………………công tắc:………………Hư…………………

5. Cửa kính: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6. CSVC khác: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 3 bản mỗi lớp giữ 1 bản, phụ trách CSVC 1 bản và lưu nhà trường 1 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc………..giờ cùng ngày.

BẢO VỆ ĐẠI DIỆN HS GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
PHỤ TRÁCH CSVC HIỆU TRƯỞNG

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT …………….
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số……/BB – ………….. ……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT LỚP HỌC

THÁNG NĂM

Hôm nay vào hồi………….. ngày … tháng … năm …

Địa điểm: Tại lớp học…………….- Trường …………………………….

Bên A. Bên giao cơ sở vật chất.

1.Ông (bà) ………………….. Chức vụ: GVCN lớp……………………

Bên B: Bên nhận bàn giao cơ sở vật chất.

1. Ông ……………………… Chức vụ: ………………………………….

2. Ông ……………………… Chức vụ: …………………………………..

I. Danh mục cơ sở vật chất bàn giao:

TT Tên Thiết bị SL Tình trạng Ghi chú
1 Bảng lớp
2 Bàn + Ghế GV
3 Bàn + ghế HS
4 Bảng điện
5 Quạt trần
6 Quạt tường
7 Bóng điện
8 Cánh cửa chính
9 Cánh cửa sổ
10 Đồng hồ lớp
11 Biển trang trí lớp
12 Giá mũ nón
13 Tường lớp học
14 Nền Lớp học

II. Một số yêu cầu:

1. Bên nhận bàn giao kiểm tra tình trạng trang thiết bị trước khi nhận.

2. Bên nhận bàn giao phải đảm bảo cơ sở vật chất nguyên trạng như khi nhận, nếu hỏng hóc, mất mát bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

3. Các lớp nhận lại cơ sở vật chất lớp học vào sáng ngày ………………………….., kiểm tra lại CSVC lớp mình có gì khác thường cần báo cáo ngay với ban cơ sở vật chất.

Biên bản lập xong vào hồi …… cùng ngày và được các bên nhất trí thông qua.

Kí bàn giao cho bảo vệ ngày… tháng … năm …

GVCN lớp ……………….

Bảo vệ trường:…………………..

T.ban CSVC

Xác nhận của BGH…………………….

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học – Mẫu 3

PHÒNG GD VÀ ĐT………….

TRƯỜNG…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

BIÊN BẢN
Bàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học ………

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

– Thời gian: Vào hồi ……. giờ…….. phút, ngày …….. tháng …… năm……………

– Địa điểm: Tại lớp ………, Chi xóm:…………………………Trường………………..

II. THÀNH PHẦN

1. Bên bàn giao

– Ông: ………………. – Phụ trách lao động Trường ………………….

2. Bên nhận bàn giao

– Ông (bà): …………………….- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ………

– Học sinh ……………………………………………..- Lớp trưởng

III. NỘI DUNG BÀN GIAO

Hai bên đã tiến hành bàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học………. với các nội dung cụ thể sau

STT Tên loại SL ĐVT Tình trạng(Còn sử dụng tốt hay hư hỏng) Ghi chú
1 Bảng lớp Chiếc
2 Bàn ghế học sinh Bộ
3 Bàn ghế giáo viên Bộ
4 Tủ sách Chiếc
5 Ảnh Bác Chiếc
6 Khẩu hiệu Chiếc
7 Biển lớp Chiếc
8 Khóa lớp Chiếc
9 Quạt trần Chiếc
10 Ổ điện Chiếc
11 Công tắc Chiếc
12 Tường lớp m2
13 Cửa sổ 2 lớp(kính+chớp gỗ) Bộ
14 Cửa ra vào Bộ

Bên nhận bàn giao có trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích các cơ sở sở vật chất lớp học đã được giao. Nếu làm hư hỏng cơ sở vật chất lớp học phải tự tu sửa lại.

Vào cuối năm học, bên nhận bàn giao có trách nhiệm bàn giao lại cơ sở vật chất lớp học cho nhà trường.

Hai bên đã nhất trí với các nội dung đã nêu ở trên.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau:

– Người bàn giao giữ 01 bản;

– Người nhận bàn giao giữ 01 bản;

– Lưu tại Trường ………………..

Buổi bàn giao kết thúc vào hồi ……….. giờ ……… phút ……. cùng ngày.

NGƯỜI BÀN GIAO

Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học – Mẫu 4

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT PHÒNG HỌC LỚP ……

Năm học 20… – 20…

Thời gian: h ngày tháng …năm 20………..

Địa điểm: Phòng học lớp ……. Thành phần gồm:

1. Bên bàn giao: ………………………………………………….

2. Bên nhận bàn giao: ………………… – GVCN lớp ……..

NỘI DUNG: Bàn giao CSVC cuối năm

TT Tên tài sản ĐVT SL Kí hiệu Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BÊN NHẬN BÀN GIAO

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÀN GIAO

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

HIỆU TRƯỞNG

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Doki

https://doki.vn
Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm