Blog

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 năm 2022 – 2023

9

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 năm 2022 – 2023

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được lập ra khi học sinh nhận được thông báo về điểm số của bài thi tuyển sinh vào lớp 10, nếu còn băn khoăn và muốn đề nghị hội đồng tuyển sinh kiểm tra lại điểm số vào 10.

Nội dung trong mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT cần trình bày chi tiết các thông tin cơ bản của người xin phúc khảo như: họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày thi, địa điểm thi, số báo danh của thí sinh, tổng số điểm đã công bố. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn xin và cách viết đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 năm 2022 – 2023

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ……….-……….

1. Họ và tên thí sinh:…………………………………..

2. Ngày sinh:…………tháng………….năm………….

3. Học sinh cơ sở giáo dục:

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ngày ………/………/

5. Tại Hội đồng thi:………………………………………

6. Phòng thi số:…., Số báo danh:……(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

Môn không chuyên Môn chuyên
Môn
Điểm thi
…….., ngày …… tháng …… năm …….

Xác nhận của CSGD
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Học sinh ký tên

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20… – 20…

(Khóa thi ngày … tháng 6 năm 20…)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:…………………………..

Dân tộc:……………………………………………

Sinh ngày: ….tháng…….. năm…………….

Nơi sinh: Quận, Huyện Tỉnh, TP…………..

Học sinh trường: Quận, Huyện……………….

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Hội đồng coi thi:….

SBD:……………. Phòng thi số…………………….

Tổng số điểm thi đã công bố : ………………….điểm;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

Môn xin phúc khảo:

STT Môn phúc khảo (ghi bằng chữ) Điểm thi tuyển sinh Ghi chú
1
2
3

Lý do cần nói rõ thêm:…………….Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên …)

…………………………………………

Xác nhận của Trường/Trung tâm Thành phố …….., ngày…..tháng…..năm ….
Hiệu trưởng/Giám đốc TT
(Ký tên và đóng dấu)

THÍ SINH KÝ TÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 – Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường THPT ………………………….
– Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năn học 2021 – 2022.

1. Họ và tên thí sinh: … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …

2. Sinh ngày …… tháng ……. năm 20…..

3. Học sinh trường THCS … …………………………………………………………. … … … …

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày ………………

5. Tại Hội đồng thi: ……… … … … … … … … … … .………………………..

6. Phòng thi số: … … … … … … … Số báo danh:… … … … … ………………………….. ( ghi đủ 6 chữ số)

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

Môn Điểm bài thi Đề nghị phúc khảo(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo) Ghi chú
Ngữ văn
Tiếng Anh
Toán
Môn chuyên……… Thí sinh thi vào trường chuyên
Tổng số môn phúc khảo

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

………………….., ngày …. .tháng…. năm 2021

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10

Khi tiến hành lập mẫu đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 cần lưu ý đảm bảo những thông tin sau đây bởi chỉ những mẫu đơn hợp lệ

– Thông tin về người làm đơn xin phúc khảo: Người làm đơn cần trình bày rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tên cơ sở giáo dục các em đang theo học.

– Tiếp theo đó là các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh mà các bạn học sinh đã tham gia bao gồm:

  • Thông tin về ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
  • Tên và địa chỉ hội đồng thi.
  • Số phòng thi, số báo danh của thí sinh trên giấy thi

– Nội dung cần khúc khảo: Người làm đơn xin phúc khảo cần ghi rõ môn thi mình cần xin phúc khảo lại và điểm thi của môn xin phúc khảo lại theo kết quả nhận được.

– Lý do xin phúc khảo: Việc trình bày lý do, những băn khoăn thắc mắc sẽ rất cần thiết để hội đồng phúc khảo nắm được nguyện vọng của các thí sinh.

– Cuối cùng, các thí sinh làm đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 cần xin xác nhận của cơ sở giáo dục nơi mình theo học và gửi biểu mẫu này lên hội đồng phúc khảo.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Doki

https://doki.vn
Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm