Blog

Danh sách trang bị xuất hiện cùng Găng Đạo Tặc theo cấp độ trong Đấu Trường Chân Lý

6

Danh sách trang bị xuất hiện cùng Găng Đạo Tặc theo cấp độ trong Đấu Trường Chân Lý

Găng Tay Đạo Tặc, hoặc còn gọi là Găng Đạo Tặc. Là một trang bị có thể giúp game thủ lật kèo về late game trong DTCL khi nó tự động “ném” thêm cho các tướng sở hữu chiếc găng tay này thêm 2 trang bị ngẫu nhiên khác.

Chất lượng trang bị này sẽ dựa vào “nhân phẩm” và cấp độ người chơi, cấp độ càng cao thì chất đồ càng tăng. Dựa vào bảng danh sách trang bị Găng Đạo Tặc theo cấp độ dưới đây, bạn sẽ biết khi nào nên đeo Găng Tay Đạo Tặc cho tướng của mình.

  Danh sách trang bị Tier 2 Găng Tay Đạo Tặc – Cấp độ người chơi từ 1-4

  Bạn đang xem: Danh sách trang bị xuất hiện cùng Găng Đạo Tặc theo cấp độ trong Đấu Trường Chân Lý

  Tên Liên Hoàn Đai Khổng Lồ
  Gươm Tử Thần Áo choàng bạc
  Bàn Tay Công Lý Áo choàng bạc
  Rìu Mãng Xà Gậy phép
  Cuồng Cung Runaan Giáp
  Mũ Phù Thủy Đai Khổng Lồ
  Bao Tay Sức mạnh Nước Mắt Nữ Thần
  Quỷ Thư Morello Kiếm BF
  Găng Bảo Thạch Áo choàng bạc
  Cung Xanh Đai Khổng Lồ
  Huyết Kiếm Gậy phép
  Áo Choàng Thủy Ngân Đai Khổng Lồ
  Vô Cực Kiếm Áo choàng bạc
  Dao Câm Lặng Kiếm BF
  Găng Tay Băng Giá Cung Gỗ
  Tim Băng Kiếm BF
  Đại Bác Liên Thanh Áo choàng bạc
  Kiếm Súng Hextech Giáp
  Cuồng Đao Đai Khổng Lồ
  Thương Shojin Giáp
  Dao Điện Áo choàng bạc
  Vọng Âm Luden Găng Đấu Tập
  Trượng Thiên Sứ Đai Khổng Lồ
  Giáp Thiên Thần Gậy phép
  Giáp Gai Gậy phép
  Ma Vũ Song Kiếm Gậy phép
  Lưỡi kiếm nguyền rủa Đai Khổng Lồ
  Dây Chuyền Iron Solari Kiếm BF
  Cung Ánh Sáng Cung Gỗ
  Tàn Kiếm Nước Mắt Nữ Thần
  Bao Tay Sức mạnh Áo choàng bạc
  Lá Cờ Zeke Nước Mắt Nữ Thần
  Dây Chuyền Chuộc Tội Găng Đấu Tập
  Bùa Đỏ Nước Mắt Nữ Thần
  Phong Kiếm Áo choàng bạc
  Giáp Máu Warmog Gậy phép

  Danh sách trang bị Tier 2 Găng Tay Đạo Tặc – Cấp độ người chơi từ 3 – 6

  trang bi gang tay dau tap

  Tên Liên Hoàn Kiếm BF
  Gươm Tử Thần Cung Gỗ
  Bàn Tay Công Lý Cung Gỗ
  Rìu Mãng Xà Cung Gỗ
  Cuồng Cung Runaan Kiếm BF
  Mũ Phù Thủy Gậy phép
  Bao Tay Sức mạnh Đai Khổng Lồ
  Sách Quỷ Morello Nước Mắt Nữ Thần
  Cung Ánh Sáng Giáp
  Tàn Kiếm Cung Gỗ
  Bao Tay Sức mạnh Đai Khổng Lồ
  Lá Cờ Zeke Kiếm BF
  Dây Chuyền Chuộc Tội Gậy phép
  Bùa Đỏ Cung Gỗ
  Phong Kiếm Đai Khổng Lồ
  Giáp Máu Warmog Đai Khổng Lồ
  Găng Bảo Thạch Gậy phép
  Kiếm Súng Hextech Nước Mắt Nữ Thần
  Cuồng Đao Cung Gỗ
  Thương Shojin Nước Mắt Nữ Thần
  Dao Điện Cung Gỗ
  Vọng Âm Luden Gậy phép
  Trượng Thiên Sứ Nước Mắt Nữ Thần
  Giáp Thiên Thần Nước Mắt Nữ Thần
  Ma Vũ Song Kiếm Cung Gỗ
  Dây Chuyền Iron Solari Giáp
  Giáp Gai Giáp
  Lưỡi kiếm nguyền rủa Cung Gỗ
  Cung Xanh Cung Gỗ
  Huyết Kiếm Kiếm BF
  Áo Choàng Thủy Ngân Găng Đấu Tập
  Vô Cực Kiếm Găng Đấu Tập
  Dao Câm Lặng Cung Gỗ
  Găng Tay Băng Giá Găng Đấu Tập
  Tim Băng Nước Mắt Nữ Thần
  Đại Bác Liên Thanh Kiếm BF

  Danh sách trang bị Tier 3 Găng Tay Đạo Tặc – Cấp độ người chơi từ 5-8

  trang bi di kem gang dau tap theo cap do

  Gươm Tử Thần Áo Choàng Thủy Ngân
  Gươm Tử Thần Lá Cờ Zeke
  Đại Bác Liên Thanh Lá Cờ Zeke
  Cuồng Cung Runaan Tên Liên Hoàn
  Thương Shojin Bàn Tay Công Lý
  Cuồng Đao Dây Chuyền Iron Solari
  Vô Cực Kiếm Bùa Đỏ
  Cung Xanh Lưỡi kiếm nguyền rủa
  Mũ Phù Thủy Áo Choàng Thủy Ngân
  Kiếm Súng Hextech Huyết Kiếm
  Dao Điện Cung Ánh Sáng
  Mũ Phù Thủy Dao Điện
  Vuốt Rồng Huyết Kiếm
  Áo Choàng Thủy Ngân Cuồng Đao
  Cung Xanh Ma Vũ Song Kiếm
  Trượng Thiên Sứ Cuồng Cung Runaan
  Tim Băng Bao Tay Sức mạnh
  Giáp Gai Găng Tay Băng Giá
  Tên Liên Hoàn Dây Chuyền Chuộc Tội
  Tàn Kiếm Bùa Đỏ
  Rìu Mãng Xà Dây Chuyền Iron Solari
  Giáp Thiên Thần Thương Shojin
  Vọng Âm Luden Ma Vũ Song Kiếm
  Trượng Thiên Sứ Găng Bảo Thạch
  Tim Băng Găng Tay Băng Giá
  Giáp Gai Dây Chuyền Chuộc Tội
  Dao Câm Lặng Bao Tay Sức mạnh
  Tàn Kiếm Giáp Máu Warmog
  Rìu Mãng Xà Sách Quỷ Morello
  Giáp Thiên Thần Phong Kiếm
  Đại Bác Liên Thanh Kiếm Súng Hextech
  Phong Kiếm Bàn Tay Công Lý
  Cung Ánh Sáng Sách Quỷ Morello
  Vô Cực Kiếm Giáp Máu Warmog
  Găng Bảo Thạch Dao Câm Lặng
  Vọng Âm Luden Lưỡi kiếm nguyền rủa

  Danh sách trang bị Tier 4 Găng Tay Đạo Tặc – Cấp độ người chơi từ 7 trở lên

  trang bi theo cap do gang tay dao tac

  Gươm Tử Thần Cung Ánh Sáng
  Gươm Tử Thần Huyết Kiếm
  Gươm Tử Thần Giáp Thiên Thần
  Thương Shojin Cuồng Đao
  Thương Shojin Dao Điện
  Dao Điện Dao Điện
  Gươm Tử Thần Dao Điện
  Giáp Gai Giáp Gai
  Giáp Gai Giáp Máu Warmog
  Rìu Mãng Xà Cuồng Cung Runaan
  Huyết Kiếm Đại Bác Liên Thanh
  Bàn Tay Công Lý Cuồng Đao
  Bàn Tay Công Lý Huyết Kiếm
  Tên Liên Hoàn Bao Tay Sức mạnh
  Giáp Thiên Thần Sách Quỷ Morello
  Huyết Kiếm Vô Cực Kiếm
  Bao Tay Sức mạnh Giáp Máu Warmog
  Tim Băng Dây Chuyền Chuộc Tội
  Tim Băng Tim Băng
  Cuồng Đao Rìu Mãng Xà
  Cung Xanh Cuồng Cung Runaan
  Áo Choàng Thủy Ngân Áo Choàng Thủy Ngân
  Găng Bảo Thạch Vô Cực Kiếm
  Sách Quỷ Morello Vọng Âm Luden
  Bao Tay Sức mạnh Bao Tay Sức mạnh
  Mũ Phù Thủy Trượng Thiên Sứ
  Đại Bác Liên Thanh Cung Xanh
  Thương Shojin Đại Bác Liên Thanh
  Cung Xanh Cuồng Đao
  Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm
  Kiếm Súng Hextech Trượng Thiên Sứ
  Kiếm Súng Hextech Mũ Phù Thủy
  Kiếm Súng Hextech Vọng Âm Luden
  Cuồng Đao Dao Điện
  Mũ Phù Thủy Găng Bảo Thạch
  Lưỡi kiếm nguyền rủa Cuồng Cung Runaan
  Lưỡi kiếm nguyền rủa Lưỡi kiếm nguyền rủa
  Dây Chuyền Iron Solari Dây Chuyền Iron Solari
  Dây Chuyền Iron Solari Lá Cờ Zeke
  Găng Tay Băng Giá Găng Tay Băng Giá
  Ma Vũ Song Kiếm Giáp Thiên Thần
  Ma Vũ Song Kiếm Găng Tay Băng Giá
  Vọng Âm Luden Găng Bảo Thạch
  Vọng Âm Luden Trượng Thiên Sứ
  Rìu Mãng Xà Giáp Máu Warmog
  Lá Cờ Zeke Lá Cờ Zeke
  Bao Tay Sức mạnh Áo Choàng Thủy Ngân
  Tàn Kiếm Dao Câm Lặng
  Tàn Kiếm Cuồng Cung Runaan
  Dao Câm Lặng Cuồng Cung Runaan
  Cung Ánh Sáng Cung Ánh Sáng
  Cung Ánh Sáng Giáp Máu Warmog
  Vô Cực Kiếm Vô Cực Kiếm
  Bùa Đỏ Cung Xanh
  Bùa Đỏ Cuồng Cung Runaan
  Dây Chuyền Chuộc Tội Dây Chuyền Chuộc Tội
  Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Thiên Thần

  Dựa vào những danh sách trang bị được đeo kèm theo Găng Đạo Tặc trên đây, bạn có thể biết được nên trang bị Găng Tay Đấu Tập trong DTCL theo cấp độ nào.

  Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

  Chuyên mục: Tổng hợp

  0 ( 0 bình chọn )

  Doki

  https://doki.vn
  Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

  Ý kiến bạn đọc (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Bài viết liên quan

  Bài viết mới

  Xem thêm