Bác sỹ khám chuyên khoa Nam Khoa
Bệnh Viện Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt Bỉ, Hà Nội

Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh 

  • Hiện là bác sĩ Nam học, Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn Việt Bỉ

Quá trình công tác

  • Bác sĩ Nam học, Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn Hà Nội (2011 - 2016)
  • Bác sĩ Nam học, Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn Việt Bỉ (2016 - nay)
Xem thêm...
Đặt lịch khám
Chọn và đặt lịch miễn phí
Giá khám: 200.000đ
Bác sỹ khám chuyên khoa Nam Khoa
Bệnh Viện Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt Bỉ, Hà Nội

Bác sĩ Trương Văn Phi

  • Hiện là bác sĩ Nam học, Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn Việt Bỉ
  • Chứng chỉ Nam Khoa trường Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
  • Thành viên hội Y học Giới tính Việt Nam

Quá trình công tác 

  • Bác sĩ tư vấn giới tính, Tổng đài sức khỏe Việt (2012 - 2014) 
  • Bác sĩ Nam học - Cộng tác - Hợp tác, Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn Hà Nội (2014 - 2017) 
  • Hiện nay là bác sĩ Nam học, Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn Việt Bỉ 

 

Xem thêm...
Đặt lịch khám
Chọn và đặt lịch miễn phí
Giá khám: 200.000đ